موردی یافت شده : 76

خیابان چهار باندی - جفره
اتاق : 2 | زیر بنا : 107 متر | سال ساخت : 1395 | تعداد طبقه : 5 |

12:40 1397/11/23


قیمت فروش : 440،000،000 تومان
نرسیده به تنگک دوم
اتاق : 2 | سال ساخت : 1394 | تعداد طبقه : 2 |

18:45 1397/11/08


قیمت فروش : 500،000،000 تومان
عاشوری
اتاق : 3 | زیر بنا : 150 متر | سال ساخت : 1370 | تعداد طبقه : 0 |

18:40 1397/11/08


قیمت فروش : 1،225،000،000 تومان
تنگک سوم
زیر بنا : 1664 متر |

11:49 1397/11/08


قیمت فروش : 1،250،000،000 تومان
حاج نجف
اتاق : 3 | زیر بنا : 250 متر | سال ساخت : 1375 | تعداد طبقه : 0 |

11:18 1397/11/08


قیمت فروش : 1،480،000،000 تومان
خیابان ابوشهر
اتاق : 2 | زیر بنا : 75 متر | سال ساخت : 1387 | تعداد طبقه : 3 |

18:27 1397/11/07


قیمت فروش : 170،000،000 تومان
خیابان هلالی
اتاق : 2 | زیر بنا : 115 متر | سال ساخت : 1394 | تعداد طبقه : 5 |

20:32 1397/11/06


قیمت فروش : 610،000،000 تومان
تنگک سوم
زیر بنا : 200 متر |

20:25 1397/11/06


قیمت فروش : 120،000،000 تومان
عاشوری - مجتمع مروارید
زیر بنا : 36 متر |

13:30 1397/11/04


قیمت فروش : 80،000،000 تومان
خ امام رضا
اتاق : 3 | زیر بنا : 178 متر | سال ساخت : 1395 | تعداد طبقه : 3 |

13:39 1397/11/03


قیمت فروش : 860،000،000 تومان
خیابان توحید
اتاق : 2 | زیر بنا : 70 متر | سال ساخت : 1383 | تعداد طبقه : 3 |

13:27 1397/10/29


قیمت فروش : 210،000،000 تومان
صلح آباد - مجتمع فرهنگیان
اتاق : 2 | زیر بنا : 80 متر | سال ساخت : 1384 | تعداد طبقه : 3 |

13:7: 1397/10/20


قیمت فروش : 120،000،000 تومان
شهرک نیایش
اتاق : 2 | زیر بنا : 95 متر | سال ساخت : 93 | تعداد طبقه : 2 |

11:41 1397/10/20


قیمت فروش : 225،000،000 تومان
کوچه حاج نجف
زیر بنا : 161 متر |

17:16 1397/10/16


قیمت فروش : 1،250،000،000 تومان
خیابان شکری
اتاق : 3 | زیر بنا : 162 متر | سال ساخت : 97 | تعداد طبقه : 3 |

17:15 1397/10/16


قیمت فروش : 760،000،000 تومان
مجتمع تجاری زیتون
زیر بنا : 10 متر |

21:1: 1397/10/08


قیمت فروش : 295،000،000 تومان
خیابان شکری
اتاق : 3 | زیر بنا : 170 متر | سال ساخت : 1397 | تعداد طبقه : 3 |

20:55 1397/10/08


قیمت فروش : 730،000،000 تومان
خیابان عاشوری
اتاق : 3 | زیر بنا : 139 متر | سال ساخت : 1397 | تعداد طبقه : 3 |

20:50 1397/10/08


قیمت فروش : 655،000،000 تومان
خیابان فرودگاه
اتاق : 2 | زیر بنا : 88 متر | سال ساخت : 88 | تعداد طبقه : 5 |

20:43 1397/10/08


قیمت فروش : 340،000،000 تومان
خیابان شکری
اتاق : 3 | زیر بنا : 162 متر | سال ساخت : 1397 | تعداد طبقه : 3 |

20:11 1397/10/08


قیمت فروش : 750،000،000 تومان
خیابان نواب صفوی - پلاک دوم
زیر بنا : 620 متر |

18:56 1397/10/03


قیمت فروش : 7،000،000،000 تومان
نیایش - فاز یک
زیر بنا : 454 متر |

18:52 1397/10/03


قیمت فروش : 910،000،000 تومان
صلح آباد
اتاق : 3 | زیر بنا : 106 متر | سال ساخت : 1389 | تعداد طبقه : 4 |

18:42 1397/10/03


قیمت فروش : 340،000،000 تومان
عاشوری - پارک نسترن
اتاق : 3 | زیر بنا : 163 متر | سال ساخت : 1391 | تعداد طبقه : 4 |

11:17 1397/10/03


قیمت فروش : 650،000،000 تومان
خ سبزآباد
اتاق : 5 | زیر بنا : 280 متر | سال ساخت : 1388 | تعداد طبقه : 2 |

13:31 1397/10/01


قیمت فروش : 600،000،000 تومان
بهمنی - خیابان پست
اتاق : 2 | زیر بنا : 86 متر | سال ساخت : 1388 | تعداد طبقه : 2 |

13:22 1397/10/01


قیمت فروش : 265،000،000 تومان
باغ زهرا
اتاق : 3 | زیر بنا : 97 متر | سال ساخت : 1387 | تعداد طبقه : 3 |

18:18 1397/09/29


قیمت فروش : 390،000،000 تومان
خیابان توحید
اتاق : 2 | زیر بنا : 210 متر | سال ساخت : 1370 | تعداد طبقه : 0 |

21:9: 1397/09/28


قیمت فروش : 1،100،000،000 تومان
آتش نشانی
اتاق : 2 | زیر بنا : 113 متر | سال ساخت : 1391 | تعداد طبقه : 3 |

20:50 1397/09/27


قیمت فروش : 550،000،000 تومان
پاساژ سیتی سنتر بوشهر
زیر بنا : 16 متر |

13:44 1397/09/27


قیمت فروش : 720،000،000 تومان
اصلی خیابان هلالی
زیر بنا : 57 متر |

11:45 1397/09/27


قیمت فروش : 1،500،000،000 تومان
بلوار طالقانی
زیر بنا : 243 متر |

11:32 1397/09/27


قیمت فروش : 1،700،000،000 تومان
سر اصلی خیابان هلالی
اتاق : 3 | زیر بنا : 407 متر | سال ساخت : 1370 | تعداد طبقه : 1 |

11:30 1397/09/27


قیمت فروش : 4،000،000،000 تومان
بلوار طالقانی
اتاق : 3 | زیر بنا : 150 متر | سال ساخت : 1388 | تعداد طبقه : 5 |

11:11 1397/09/27


قیمت فروش : 750،000،000 تومان
خیابان آتش نشانی
اتاق : 2 | زیر بنا : 114 متر | سال ساخت : 1386 | تعداد طبقه : 2 |

11:57 1397/09/22


قیمت فروش : 380،000،000 تومان
خیابان آتش نشانی
اتاق : 2 | زیر بنا : 80 متر | سال ساخت : 1386 | تعداد طبقه : 4 |

19:44 1397/09/20


قیمت فروش : 360،000،000 تومان
چهار باندی
اتاق : 4 | زیر بنا : 207 متر | سال ساخت : 1389 | تعداد طبقه : 2 |

12:37 1397/09/19


قیمت فروش : 1،050،000،000 تومان
خیابان مدرس
اتاق : 4 | زیر بنا : 192 متر | سال ساخت : 1390 | تعداد طبقه : 2 |

12:21 1397/09/19


قیمت فروش : 960،000،000 تومان
خیابان مدرس
اتاق : 2 | زیر بنا : 92 متر | سال ساخت : 1390 | تعداد طبقه : 2 |

11:55 1397/09/19


قیمت فروش : 460،000،000 تومان
خیابان والفجر
اتاق : 2 | زیر بنا : 180 متر | سال ساخت : 1365 | تعداد طبقه : 0 |

12:31 1397/09/18


قیمت فروش : 630،000،000 تومان
سنگی - خیابان فروشگاه اتکا
اتاق : 3 | زیر بنا : 160 متر | سال ساخت : 1369 | تعداد طبقه : 1 |

13:17 1397/09/17


قیمت فروش : 1،250،000،000 تومان
تالار پارچه
اتاق : 1 | زیر بنا : 48 متر | سال ساخت : 1383 | تعداد طبقه : 3 |

13:29 1397/09/14


قیمت فروش : 180،000،000 تومان
خیابان مدرس
اتاق : 2 | زیر بنا : 80 متر | سال ساخت : 1382 | تعداد طبقه : 2 |

11:22 1397/09/14


قیمت فروش : 260،000،000 تومان
خیابان مدرس
اتاق : 2 | زیر بنا : 100 متر | سال ساخت : 1386 | تعداد طبقه : 3 |

21:38 1397/09/08


قیمت فروش : 450،000،000 تومان
چهار باندی
زیر بنا : 623 متر |

18:6: 1397/09/07


قیمت فروش : 10،600،000،000 تومان
باغ زهرا - تالار پارچه
اتاق : 6 | زیر بنا : 310 متر | سال ساخت : 1364 | تعداد طبقه : 2 |

12:7: 1397/09/06


قیمت فروش : 1،480،000،000 تومان
باغ زهرا - کوچه بیمه دانا
اتاق : 1 | زیر بنا : 25 متر | سال ساخت : 1397 | تعداد طبقه : 1 |

12:28 1397/09/05


قیمت فروش : 300،000،000 تومان
باغ زهرا
اتاق : 3 | زیر بنا : 140 متر | سال ساخت : 1397 | تعداد طبقه : 3 |

18:40 1397/09/03


قیمت فروش : 910،000،000 تومان
بلوار شهید ماهینی ، خ دانشجو
اتاق : 3 | زیر بنا : 182 متر | سال ساخت : 1397 | تعداد طبقه : 4 |

19:6: 1397/08/24


قیمت فروش : 820،000،000 تومان
خیابان آتش نشانی
اتاق : 2 | زیر بنا : 75 متر | سال ساخت : 1389 | تعداد طبقه : 3 |

12:2: 1397/08/24


قیمت فروش : 245،000،000 تومان
ملاصدرا
اتاق : 3 | زیر بنا : 200 متر | سال ساخت : 1367 | تعداد طبقه : 1 |

18:31 1397/08/21


قیمت فروش : 1،250،000،000 تومان
هلالی
اتاق : 2 | زیر بنا : 90 متر | سال ساخت : 1384 | تعداد طبقه : 3 |

18:28 1397/08/21


قیمت فروش : 179،000،000 تومان
نواب صفوی جنوبی
زیر بنا : 72 متر |

17:38 1397/08/13


قیمت فروش : 1،500،000،000 تومان
خیابان آتش نشانی
اتاق : 3 | زیر بنا : 132 متر | سال ساخت : 1397 | تعداد طبقه : 3 |

17:26 1397/08/13


قیمت فروش : 790،000،000 تومان
تنگک اول
زیر بنا : 304 متر |

19:51 1397/08/10


قیمت فروش : 456،000،000 تومان
خ باغ زهرا
اتاق : 1 | زیر بنا : 93 متر | سال ساخت : 0 | تعداد طبقه : 3 |

11:16 1397/08/09


قیمت فروش : 365،000،000 تومان
خیابان بعثت
اتاق : 2 | زیر بنا : 110 متر | سال ساخت : 1397 | تعداد طبقه : 5 |

10:47 1397/08/09


قیمت فروش : 660،000،000 تومان
سه راه عاشوری - کوچه درمانگاه معراج
زیر بنا : 221 متر |

21:1: 1397/08/07


قیمت فروش : 2،000،000،000 تومان
سرتل
اتاق : 2 | زیر بنا : 125 متر | سال ساخت : 1393 | تعداد طبقه : 2 |

17:50 1397/08/07


قیمت فروش : 170،000،000 تومان
سرتل
اتاق : 2 | زیر بنا : 125 متر | سال ساخت : 1393 | تعداد طبقه : 2 |

17:38 1397/08/07


قیمت فروش : 170،000،000 تومان
خیابان شهدا
زیر بنا : 150 متر |

20:22 1397/08/02


قیمت فروش : 1،050،000،000 تومان
بازار صفا
زیر بنا : 18 متر |

13:41 1397/07/30


قیمت فروش : 590،000،000 تومان
خیابان جمهوری شرقی - پلاک سوم اصلی
اتاق : 3 | زیر بنا : 230 متر | سال ساخت : 1365 | تعداد طبقه : 1 |

12:9: 1397/07/30


قیمت فروش : 1،200،000،000 تومان
تنگک دوم
اتاق : 4 | زیر بنا : 220 متر | سال ساخت : 1396 | تعداد طبقه : 1 |

13:12 1397/07/17


قیمت فروش : 490،000،000 تومان
خ مدرس
اتاق : 3 | زیر بنا : 130 متر | سال ساخت : 1398 | تعداد طبقه : 3 |

10:9: 1397/07/14


قیمت فروش : 845،000،000 تومان
خ سنگی
اتاق : 2 | زیر بنا : 63 متر | سال ساخت : 1392 | تعداد طبقه : 5 |

14:10 1397/07/04


قیمت فروش : 378،000،000 تومان
خ ملاصدرا
اتاق : 2 | زیر بنا : 130 متر | سال ساخت : 1397 | تعداد طبقه : 4 |

10:34 1397/07/04


قیمت فروش : 810،000،000 تومان
خ سنگی
اتاق : 2 | زیر بنا : 76 متر | سال ساخت : 1381 | تعداد طبقه : 3 |

20:15 1397/07/03


قیمت فروش : 230،000،000 تومان
خ سنگی
اتاق : 2 | زیر بنا : 68 متر | سال ساخت : 1392 | تعداد طبقه : 5 |

19:13 1397/06/24


قیمت فروش : 400،000،000 تومان
خ سنگی
زیر بنا : 319 متر |

11:39 1397/06/19


قیمت فروش : 8،650،000،000 تومان
دواس
زیر بنا : 180 متر |

13:16 1397/06/18


قیمت فروش : 610،000،000 تومان
سه راه توحید
زیر بنا : 32 متر |

11:8: 1397/06/10


قیمت فروش : 372،000،000 تومان
تنگک دوم
زیر بنا : 200 متر |

11:30 1397/06/10


قیمت فروش : 145،000،000 تومان
تنگک سوم
زیر بنا : 300 متر |

11:15 1397/06/10


قیمت فروش : 165،000،000 تومان
خیابان اصلی ریشهر

10:32 1397/05/17


قیمت فروش : 192،000،000 تومان
خ باغ زهرا
زیر بنا : 93 متر |

12:36 1397/04/28


قیمت فروش : 279،000،000 تومان