میتوانم شکست را بپذیرم اما تلاش نکردن را هرگز!


فروشگاه
لیست محصولات هوش مصنوعی
# عنوان پروژه گروه قیمت
1 تشخیص الگوی پوست انسان در تصاویر با قالب فضای رنگ Lab با استفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و ازدحام ذرات هوش مصنوعی 200,000 تومان
2 یک روش فازی برای تشخیص رنگ پوست هوش مصنوعی 20,000 تومان